MEDLEMSKAP


Som medlem får du möjlighet att ställa ut på konstrundan, ta del av vårt community

och stödja lokala konstnärer!

​Bli utställare
Om du är konstnär eller konsthantverkare och har anknytning till Kungsholmen är du välkommen att skicka en ansökan till jury@12broar.se


Berätta om lite om dig och kopplingen till Kungsholmen (verksam/boende/övrigt)
Bifoga CV samt eventuell hemsida och minst 5 bilder av dina verk/alster.
Vår jury består av tre utbildade och yrkesverksamma konstnärer i föreningen.
För att delta i konstrundan 2023 behöver du ansöka senast 1a augusti. Vi tar emot sökande löpande under året.

När du blivit godkänd av juryn kan du betala in årsavgiften på 100 kr och därefter är du välkommen att delta i Konstrundan och andra eventuella events. Du får även visa upp konstverk här på vår hemsida samt publicera nyheter och utställningar på föreningens Facebook-sida.Bli medlem

Den årliga medlemsavgiften 100 kr betalas in på BG 5151-3091, Föreningen Konstringen 12 Broar. Skriv ditt namn och e-post adress som referens vid betalning.


​Föreningen har många medlemmar som har godkänts av juryn för att vara med på föreningens utställningar som t ex Kungsholmens konstrunda. Det finns också stödjande medlemmar som är allmänt intresserade av konst och kultur på Kungsholmen.

Både utställande och stödjande medlemmar är välkomna till föreningens aktiviteter och har rösträtt på våra årsmöten.

Välkommen!

Detta ingår medlemskapet

Föreningens fokus ligger på att gemensamt arrangera den årliga Konstrundan. I övrigt får alla medlemmar delta i föreningens möten och aktiviteter. Information går ut via mejl och en sluten grupp för betalande medlemmar på Facebook. I Facebook-gruppen kan medlemmar tipsa varandra om relevanta saker.


Utställande medlemmar får nyttja föreningens sociala medier för egna utställningar och bilder från och i verksamheten året runt. På hemsidan presenteras utställande medlemmar som så önskar.

Ny medlem som betalar i november/december får medlemsavgiften registrerad påföljande år.

Medlem som deltar på hemsidan ska betala medlemsavgiften senast 31 januari för att inte bli borttagen.


Deltagande i Konstrundan

Alla som anmäler sig till årets konstrunda deltar i förberedelser från första möte på våren till efterarbete.

Alla deltagare betalar en marknadsföringsavgift, 200:-

De som får utställningslokal genom föreningen betalar ytterligare 300:-, summa 500:-

Avgifter ska vara betalda senast 1 augusti


Övriga aktiviteter

Kontakta styrelsen om du har förslag på aktiviteter i föreningen. För att komma i kontakt med andra medlemmar för att göra något tillsammans rekommenderas Facebookgruppen (se ovan).